Promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

W poniedziałek 31.07.2023 r. w Gminie Czeremcha odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przez Senatora Jacka Boguckiego oraz Starostę Hajnowskiego Andrzeja Skiepkę. Wśród odbierających promesy znaleźli się przedstawiciele Parafii.

Gmina Czeremcha złożyła cztery wnioski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wszystkie otrzymały dofinansowanie w wysokości po 250.000,00 zł.

Lista inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w Gminie Czeremcha:

1. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Czeremcha-Wieś. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Matki Boskiej Miłującej w Czeremsze.

2. Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa. Beneficjent dotacji -Parafia Prawosławna św. Męczennicy Barbary w Kuzawie.

3. Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha. Beneficjent dotacji - Parafia Rzymskokatolicka NMP Królowej Polski w Czeremsze.

4. Zagospodarowanie terenu wokół Cerkwi i modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Zubacze. Beneficjent dotacji - Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Zubaczach.

 

20230731 120449

 20230731 122657  20230731 125244  20230731 131138

 

Dofinansowanie inwestycji

W dniu 6 lipca 2023 r. zostały rozdane symboliczne czeki z dotacjami na kwotę blisko 17 000 000,00 zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Dofinansowanie inwestycji otrzymało 30 samorządów z powiatów hajnowskiego, wysokomazowieckiego, siemiatyckiego i bielskiego.

W ramach dotacji z budżetu województwa podlaskiego w gminach powstaną drogi, zmodernizowane będą szkoły i obiekty sportowe, a także przebudowane ujęcia wodne. Symboliczne czeki z dofinansowaniem wręczył samorządowcom członek zarządu Marek Malinowski. W spotkaniu wziął udział także Łukasz Siekierko Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz radni wojewódzcy: Mikołaj Janowski i Jerzy Leszczyński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk otrzymał czek na kwotę 500 000,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze”.

 1688968650565

 

szczegóły na https://podlaskie.eu/region/fundusz-wsparcia-gmin-i-powiatow-kolejne-samorzady-z-dotacjami-na-inwestycje.html?vid=10118&fbclid=IwAR1AIdaQaPkUTfEk9Gad8vc74SNKcHt1pxf5_PdsE5G6038kn0_XaE1g8zQ

 

Otwarcie Targowiska Wiejskiego w Czeremsze - Wzrost Jakości i Nowe Możliwości dla Społeczności

27 maja 2023 roku, w pełni radosnym nastroju, Gmina Czeremcha miała zaszczyt powitać mieszkańców i gości na uroczystym otwarciu nowo przebudowanego Targowiska Wiejskiego w Czeremsze. Projekt o nazwie „Przebudowa targowiska wiejskiego w Czeremsze, Gmina Czeremcha”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z pewnością przyczynił się do poprawy warunków funkcjonowania tego miejsca, stwarzając wysokiej jakości infrastrukturę dla lokalnej społeczności.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.054.100,00 zł, a dzięki dofinansowaniu w wysokości 1.000.000,00 zł, marzenie o nowoczesnym targowisku w Czeremsze stało się rzeczywistością. Ta inwestycja była możliwa dzięki działaniu „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Uroczyste otwarcie rozpoczęło się od serdecznego przywitania wszystkich gości, którzy licznie zgromadzili się, aby świętować ten wyjątkowy moment dla społeczności Czeremchy. Atmosfera była pełna entuzjazmu i optymizmu, a emocje sięgały zenitu, gdy nastąpiło wyświęcenie i oficjalne otwarcie targowiska. To symboliczne wydarzenie miało ogromne znaczenie dla mieszkańców, którzy od teraz będą mieli dostęp do nowych możliwości handlowych i promocji lokalnych produktów.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć artystycznego wsparcia. Wystąpiły zespoły śpiewacze takie jak Zespół śpiewaczy z Czeremchy-Wsi, Hiłoczka z Czeremchy, Ruczajok z Białowieży, Niezabudki z Nurzec-Stacji oraz Tęcza z Nurzec-Stacji. Ich wspaniałe wykonania dostarczyły publiczności niezapomnianych wrażeń i podkreśliły lokalną kulturę oraz tradycje.

Po muzycznych występach przyszedł czas na rozpoczęcie zabawy tanecznej, która trwała do późnych godzin nocnych. Zespoły takie jak Vendetta, Nika oraz Zespół Atut sprawili, że parkiet targowiska był pełen energii i radości. Wszyscy bawili się doskonale, świętując otwarcie nowego rozdziału dla Czeremchy.

Ta wyjątkowa impreza dobiegła końca o północy, pozostawiając wspomnienia i nadzieje na przyszłość. Przebudowa Targowiska Wiejskiego w Czeremsze to ważny krok naprzód dla lokalnej społeczności, tworząc doskonałe warunki dla handlu i promocji lokalnych produktów. Dzięki inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską, Czeremcha z pewnością stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem, które przyciągnie zarówno mieszkańców, jak i turystów, pragnących poznać lokalną kulturę i smak autentycznych produktów wiejskich.

Zapraszamy do odwiedzenia nowego Targowiska Wiejskiego w Czeremsze i doświadczenia go na własnej skórze. To miejsce pełne życia, tradycji i lokalnej dumy, które z pewnością stanie się sercem społeczności wiejskiej.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów

W ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów uchwałą sejmiku województwa podlaskiego Gmina Czeremcha otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 500 000,00 zł na inwestycję pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej". Kwota zostanie przeznaczona na zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację inwestycji.

fundusz wspGP