Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

W dniu dzisiejszym w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha Wójt Gminy Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha” z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – tj. firmą Rejonowy Związek Spółek Wodnych z siedzibą w Siemiatyczach.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 2 302 191,00 zł brutto. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - PGR. Kwota dofinansowania wynosi 1 950 200,00 zł.

Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 10.09.2024 r.

 DSC 0364  DSC 0370 DSC 0373   kanalizacja cz

Umowa na przebudowę dróg lokalnych na terenie Gminy Czeremcha.

W dniu 15 grudnia 2022r. Gmina Czeremcha podpisała umowę nr 00030-65151-UM1000313/22 z Samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha” obejmująca swoim zakresem ulicę Długą i ulicę Miodową.
Kwota dofinansowania: 2 607 476,00 zł.

0x0 1 0x0  miodowa dluga

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej

     19 maja 2022 roku Wójt Gminy Czeremcha Jerzy Wasiluk podpisał umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej” z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu - firmą PPHU Majka Janusz Demiańczuk z siedzibą w Siemiatyczach. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej, termoizolacja ścian zewnętrznych budynku szkolno-przedszkolnego, remont dwóch sal lekcyjnych i remont łazienek w budynku szkolnym.

     Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 4 894 274,56 zł brutto. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów całkowitych. Termin zakończenia prac budowlanych wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 19.10.2023 r.

 

DSC 0108 DSC 0113

Wybieramy Osobowości Roku 2020 w kulturze i nauce, biznesie, samorządności i działalności społecznej. Głosowanie rozpoczęte!

Nominacja Jerzy Wasiluk1

W imieniu Jarosława Jabłońskiego, Redaktora Naczelnego Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego mam przyjemność poinformować, że Pan Jerzy Wasiluk otrzymał nominację Kolegium Redakcyjnego do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna.

 

Szczeguły na https://wspolczesna.pl/wybieramy-osobowosci-roku-2020-w-kulturze-i-nauce-biznesie-samorzadnosci-i-dzialalnosci-spolecznej-glosowanie-rozpoczete/ar/c15-15504619

Głosować można na  https://wspolczesna.pl/p/kandydaci/osobowosc-roku-2020%2C1009329/?groupId=83921