zniczInformujemy, że w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2021r. Świętem Zmarłych ograniczenie do wjazdu na obszar objęty stanem wyjątkowym nie dotyczy osób, które przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym (dotyczy również cmentarzy).

W powyższym przypadku pisemna zgoda właściwego Komendanta Placówki Straży Granicznej nie jest wymagana, należy jednak wykazać funkcjonariuszowi podczas kontroli drogowej, że udajemy się w celu odwiedzenia grobów.

informacja SG

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w zawiązku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego obejmującego 10 miejscowości gminy Czeremcha (tj. Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Połowce, Stawiszcze, Czeremcha, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża, Pohulanka) informujemy, że wprowadzono zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązujący cała dobęhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1613

Zdjęcie do informacji nr 1We wtorek 27 lipca 2021 roku uzyskano informację od mieszkańca Czeremchy o zauważeniu w rejonie przestanku PKS w m. Czeremcha grupy osób o ciemnej karnacji. Patrol wysłany we wskazane miejsce dokonał zatrzymania 2 ob. Afganistanu, ponadto w m. Czeremcha zatrzymano kolejnych 7 ob. Afganistanu. W wyniku współdziałania z funkcjonariuszami PSG Warszawa, Policji, Żandarmerii Wojskowej i SOK w m. Mińsk Mazowiecki i Siedlce zatrzymano kolejnych 20 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze.

Wszyscy zatrzymani ob. Afganistanu zostaną umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 367 osób za nielegalne przekroczenie polsko - białoruskiej granicy.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie informacji, razem dbamy o wspólne bezpieczeństwo.