Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 03.02.2022 r.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa w PSG w Czeremsze 03.02.2022 r.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w strefie nadgranicznej

 

stop_strefa.jpgform

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt na obszarze objętym zakazem.

Wniosek prosimy przesłać do Placówki SG w Czeremsze:

Akcja "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna" w Placówce SG w Czeremsze

W dniu 1 grudnia 2021 roku na terenie Placówki SG w Czeremsze odbyła się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna", której patronat objął Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej JAKUBASZEK.

Celem przedsięwzięcia jest pomoc w ratowaniu życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia, skojarzenie munduru opatrzonego symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej z gotowością oddania krwi dla ojczyzny, nawiązanie do tradycji wiernej służby Ojczyźnie historycznych formacji mundurowych II Rzeczypospolitej Polskiej, służba jako naturalny obowiązek funkcjonariusza państwowego a niesienie pomocy drugiemu, jako forma nowoczesnego patriotyzmu.

Jak zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie mieszkańców pogranicza, którzy łącznie oddali 3600ml krwi oraz żołnierzy i funkcjonariusza PSP.

W akcji udział wzięło 26 osób, które łącznie oddały 11700ml krwi.

Serdecznie dziękujemy!!!

1 2 3 4

Święto Zmarłych - informacja o wjeździe do strefy

zniczInformujemy, że w związku z przypadającym w dniu 1 listopada 2021r. Świętem Zmarłych ograniczenie do wjazdu na obszar objęty stanem wyjątkowym nie dotyczy osób, które przebywają na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym (dotyczy również cmentarzy).

W powyższym przypadku pisemna zgoda właściwego Komendanta Placówki Straży Granicznej nie jest wymagana, należy jednak wykazać funkcjonariuszowi podczas kontroli drogowej, że udajemy się w celu odwiedzenia grobów.