Kosztowne zdjęcie…

wejścieW dniu 28 czerwca 2021 roku około godz. 18⁰⁰ funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze ujawnili ślady wejścia/wyjścia na pas drogi granicznej jednej osoby. Natychmiast podjęto działania zmierzające do ustalenia sprawcy wykroczenia. Podczas legitymowania dwóch mężczyzn podróżujących motorami wzdłuż granicy z Białorusią okazało się, że 47-letni obywatel RP dokonał nielegalnego przekroczenia granicy. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym z art. 49a § 1 KW w kwocie 200PLN.

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem nr 24/07 Wojewody Podlaskiego (z późn.zm.) na całym odcinku granicy państwowej znajdującym się w służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ WSTĘPU NA PAS DROGI GRANICZNEJ.

W ramach akcji „Na Straży Życia” funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze oraz mieszkańcy Czeremchy oddawali honorowo krew.

W dniu 20 maja 2021r. funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze wspólnie z mieszkańcami Czeremchy wzięli udział w akcji honorowego oddawania krwi. Do mobilnego punktu poboru krwi, który stacjonował przez kilka godzin na terenie Placówki SG w Czeremsze zgłosiło się 21 osób. Zebrano łącznie 9 450 ml drogocennego płynu ratującego ludzkie życie. Akcja została zorganizowana przy udziale przedstawicieli z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku.

Krwiodawstwo1 Krwiodawstwo2 krwiodawstwo3 krwiodawstwo4

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze zatrzymali 8 obywateli Iranu za przekroczenie polsko – białoruskiej granicy wbrew przepisom.

W niedzielę (23.05.2021 r.) patrol Straży Granicznej ujawnił na pasie drogi granicznej ślady przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.  Natychmiast rozpoczęto poszukiwania sprawców przekroczenia granicy wbrew przepisom. W wyniku podjętych działań na terenie gminy Czeremcha funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 4 mężczyzn (18, 27, 34, 48 lat), 1 kobietę (34 lata) oraz 3 osoby nieletnie (9, 11, 15 lat). W trakcie wykonywanych czynności okazało się, że są to obywatele Iranu. Cudzoziemcy pieszo przeszli przez tak zwaną "zieloną granicę".  Po wykonaniu niezbędnych czynności w obecności tłumacza obywatele Iranu decyzją sądu zostaną umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Kętrzynie i w Białymstoku.

W tym roku funkcjonariusze Podlaskiego  Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w sumie 9 grup nielegalnych migrantów, łącznie 78 osób.

 

źródło: https://www.podlaski.strazgraniczna.pl/pod/aktualnosci/41549,Zatrzymano-8-obywateli-Iranu.html

Funkcjonariusze nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy.

funkcjonariusze nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicyW dniu 28 maja 2021r. funkcjonariusze patrolu dokonujący sprawdzenia pasa drogi granicznej zauważyli mężczyznę poruszającego się wzdłuż nasypu kolejowego w kierunku granicy państwa. Niezwłocznie przystąpili do legitymowania. Okazało się, że 17-letni mężczyzna wybrał się z Czeremchy, gdzie tymczasowo mieszka do rodzinnego domu w m. Nurzec-Stacja. Podczas marszu pomylił tor, którym omyłkowo trafił w rejon granicy państwa. Nieletniego przekazano pod opiekę ojca. Na szczęście funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze w porę zauważyli mężczyznę i tym samym nie dopuścili do nielegalnego przekroczenia granicy.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze ukarali mandatami mężczyzn, którzy weszli na pas drogi granicznej, aby zrobić sobie zdjęcia przy znaku granicznym.

funkcjonariusze ukarali mandatami mężczyzn którzy weszli na pas drogi granicznej aby zrobić sobie zdjęcia przy znaku granicznymW dniu 8 czerwca 2021r. funkcjonariusze Placówki SG w Czeremsze ujawnili ślady wejścia na pas drogi granicznej trzech osób. Ślady prowadziły do polskiego znaku granicznego. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że sprawcami wejścia na pas drogi graniczne są trzej obywatele Polski, uczestnicy rajdu rowerowego. Mężczyźni zignorowali tablice informacyjne i świadomie weszli na pas drogi granicznej, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia przy polskim znaku granicznym. Za popełnione wykroczenie sprawcy zostali ukarany mandatami karnymi w wysokości 200 zł każdy.

Straż Graniczna przypomina, że ciekawość i lekkomyślność np. właśnie po to by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Prosimy o zwracanie uwagi na tablice informacyjne i oznaczenia granicy państwa w czasie turystycznych wycieczek, grzybobrania, czy spacerowania w okolicach granicy państwowej. Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 zł. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Czeremsze czuwają nad tym aby przepisy te były przestrzegane.