Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości

Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191, z późn. zm.) od dnia 31 maja 2022 roku na okres 30 dni zostaną wyłożone do publicznego wglądu spis i karta inwentaryzacyjna nieruchomości przeznaczonej do komunalizacji na rzecz Gminy Czeremcha, oznaczonej nr ewidencyjnym: 619 o pow. 0,0165 ha, 622 o pow. 0,0151 ha i 626 o pow. 0,0020 ha, obręb Czeremcha, gmina Czeremcha.
Dokumenty zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha,
ul. Duboisa 14, pokój nr 5, w godzinach od 7.30 do 15.30, gdzie można składać ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 – POWIAT HAJNOWSKI

kwalifikacja004

KOGO DOTYCZY?

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa zaplanowana została na okres od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r. na terenie całego kraju. W powiecie hajnowskim rozpocznie się już od 24 maja, obejmie przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2003, ale nie tylko.

 

Stypendia

stypendia22 23