Rzecznik Praw Obywatelskich i infolinia obywatelska

plakat rzecz praw obyW Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działa linia telefoniczna dla obywateli, którzy chcą uzyskać informacje o przysługujących prawach i sposobie złożenia wniosku.

Jeśli nie wiedzą Państwo, czy w sprawie, z którą chcecie się zwrócić Rzecznik może pomóc lub chcielibyście dopytać, jak dokładnie napisać wniosek i jakie dołączyć dokumenty ZADZWOŃCIE na bezpłatną infolinię 800 676 676.

Rozmowy są bezpłatne ze wszystkich telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego kraju. W Infolinii pracują dobrze przygotowane  i życzliwe osoby pracujące w Biurze RPO.

O Rzeczniku

Rzecznik Praw Obywatelskich sprawdza, czy prawa obywateli są szanowane przez instytucje państwowe. Bada, czy działania urzędów i różnych instytucji wobec obywatela były zgodne z prawem. Analizuje też, czy urzędnicy, sądy, szpitale, szkoły i inne służby nie zaniedbali spraw zgłaszanych im przez ludzi.
Jeśli ktoś ma problem na przykład: z emeryturą, mieszkaniem, alimentami, może zwrócić się do Rzecznika. Wtedy sprawdzi on, czy urzędnicy postępowali zgodnie z prawem. Rzecznik zajmuje się też prawami więźniów i mieszkańców domów pomocy, dostępem do służby zdrowia, prawem do nauki czy wolnością słowa. 

To są tylko przykłady praw, których w sumie jest 50. Zawarte są w rozdziale II Konstytucji – najważniejszego prawa w Polsce.

Oprócz pomagania w konkretnych sprawach Rzecznik może też występować z pomysłami, jak poprawić prawo i działanie państwa (takie działanie Rzecznika nazywa się wystąpieniem generalnym). Rzecznik nie pisze jednak projektów ustaw. Wskazuje za to władzom, na czym polega problem, który dotyczy wielu osób. W przepisach może być bowiem błąd, mogą one nie przewidzieć sytuacji, w jakiej znajdują się ludzie. Rzecznik może to zobaczyć właśnie dzięki skargom, które dostaje od obywateli. One pokazują, jak państwo działa w praktyce. 

Rzecznik dodatkowo zajmuje się sprawami gorszego traktowania ludzi ze względu na to, kim są (dyskryminacją). To zadanie wynika ze specjalnej ustawy, którą Polska przyjęła wstępując do Unii Europejskiej. W Europie państwa mają obowiązek sprawdzać, czy nikt nie jest traktowany gorzej ze względu na swoją cechę - np. niepełnosprawność, wiek, płeć, religię. Mają też obowiązek takiemu krzywdzeniu ludzi przeciwdziałać.

Rzecznik zajmuje się także sprawami osób z niepełnosprawnościami. Jego obowiązkiem jest bowiem sprawdzanie, jak Polska stosuje podpisaną (ratyfikowaną) Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Rzecznik ma obowiązek przeciwdziałać złemu traktowaniu ludzi wszędzie tam, gdzie zależą  oni na innych – w więzieniach, aresztach, w domach pomocy, w szpitalach psychiatrycznych. Ten obowiązek wynika z Konwencji ONZ o zakazie tortur.

Rekompensaty/odszkodowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Mając na uwadze ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa  lubelskiego  w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1803 z późn. zm.) Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące złożenia wniosku o rekompensatę znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/

ZAWIADOMIENIE

W zwWODOMIERZiązku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych mieszkańców Wójt Gminy Czeremcha informuje o wstrzymaniu odczytów wodomierzy przez pracownika Urzędu Gminy.

Prosimy mieszkańców, do których dostarczamy wodę / odprowadzamy ścieki o samodzielne odczytanie i podanie stanów wodomierzy telefonicznie pod nr tel.  85 685 00 08 , SMS-em pod nr tel.  516 059 018 lub na adres email rf@czeremcha.pl  w terminie od 31 stycznia  do 9 lutego 2022 r. Faktura będzie dostarczona do skrzynki na listy.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odczytu zostanie wystawiona faktura z odczytem szacunkowym.                                                                         

    Wójt Gminy Czeremcha

 Jerzy Wasiluk