Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2022.ES z dnia 19-05-2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu fotowoltaicznego Czeremcha o mocy do 2 MW, zlokalizowanego na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 1163/3 i 1163/4, położonych w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha