Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2023.ESP z dnia 05-06-2023 r. w sprawie wystąpienia do organów opiniujących co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha.