sgregacja odpad

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XXV/151/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 października 2021 roku obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 26 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 20 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 52,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr XIX/119/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 lutego 2021 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I. za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 18 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

II. za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 16 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

III. w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny – 36,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI SĄ ZOBOWIĄZANI
od 01 lutego 2021 roku

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższa deklaracja jest dostępna w terminie od 01.02.2021 r. na stronie internetowej Gminy Czeremcha: www.czeremcha.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: https://ug-czeremcha.pbip.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy." 

Wzór deklaracji 2021r.

 

Numer konta bankowego do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminy płatności pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

 • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr X/53/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5337)

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 stycznia 2020 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1.  od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 35 zł
 2.  od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 45 zł
 3.  od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 55 zł

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 1. od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 25 zł
 2. od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 35 zł
 3. od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 45 zł

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu

pokój nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

czynny w godzinach: 8:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

adres: ul. Duboisa 12 – brama wjazdowa na plac od ul. Szkolnej

telefon kontaktowy: 85 685 00 63

 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło (białe i kolorowe)
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • komunalne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (np. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, monitory, kalkulatory, telefony, zabawki z elektroniką, kable, wiertarki, piły elektryczne, kosiarki, płyty CD, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, wyroby tapicerskie)
 • zużyte opony samochodowe, rowerowe, motorowerowe, z wyłączeniem pochodzących z działalności rolniczej lub gospodarczej
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (np. drobny gruz)
 • odpady tekstyliów i odzieży

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

  

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:

 • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione)
 • plastikowe nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • puszki po napojach i konserwach
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki do słoików
 • styropian opakowaniowy
 • metale kolorowe
 • zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • koperty z folią bąbelkową
 
 •  butelek i pojemników z zawartością
 • pojemników, w których przechowywano tłuste produkty
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach, aerozolach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

NIEBIESKI POJEMNIK LUB WOREK – PAPIER I TEKTURA

 

Należy wrzucać (suche i niezabrudzone):

 

Nie należy wrzucać:

 • gazety i czasopisma 
 • zeszyty i książki 
 • tekturę, torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe 
 • ścinki drukarskie 
 • papier biurowy i kserograficzny
 • kartony po jajach
 
 • odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych)
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

ZIELONY POJEMNIK LUB WOREK – SZKŁO

 

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:


 • Szkło opakowaniowe białe i kolorowe
 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 
 • Szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Szkła kryształowego, reflektorów
 • Nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek
 • Monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych
 • Szyb samochodowych, luster i witraży
 • Fajansu i porcelany, kryształów
 • Szkła okularowego

BRĄZOWY POJEMNIK LUB WOREK – ODPADY BIODEGRADOWALNE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)
 
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych

SZARY POJEMNIK LUB WOREK – POPIÓŁ I ŻUŻEL

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • popiół i żużel z palenisk domowych
 
 • zmiotek z ulic
 • piachu
 • ziemi i kamieni

ODPADY ZMIESZANE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • gąbki, szmatki
 • kurz z odkurzacza
 • maszynki do golenia
 • mięso, ryby, resztki pożywienia nienadające się do spożycia
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt
 • olej do smażenia
 • paragony ze sklepu, bankomatu
 • pergamin
 • plastikowe opakowania po tłuszczu
 • porcelana, fajans
 • odpady higieniczne, zużyte ręczniki papierowe itp.
 • produkty skórzane, futrzane
 • torebki po herbacie
 • włosy, sierść, pióra
 • zatłuszczony papier
 • zapalniczka (puste)
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki
 • ubrania, tekstylia, obuwie
 • trociny z kuwet dla zwierząt
 • długopisy, mazaki, flamastry
 • filtry do dzbanów na wodę
 
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych czy rozbiórkowych
 • zużytych opon
 • baterii i akumulatorów
 • lekarstw
 • odpadów medycznych
 • świetlówek
 • opakowań po środkach ochrony roślin
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego