Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541582/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.12.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44c4835b-95c1-11ee-ba3b-4e891c384685

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,Dostawę sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Dostawę sprzętu w celu utworzenia przestrzeni multimedialnej, robotycznej i programowania na potrzeby Gminy Czeremcha w ramach programu miniPAKT - gminne pracownie komputerowe”. Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 - 2020, pakiet REACT-EU; grant w ramach konkursu miniPakt – gminne pracownie komputerowe.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511349
Znak sprawy: GGiOŚ.271.11.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a5639bcf-89f7-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czeremcha oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czeremsze"

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00504713
Znak sprawy: GGiOŚ.271.10.2023.ESP

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12e5f396-87e3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd