Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha”. Znak sprawy: GGiOŚ.7011.57.2023.ESP

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130710/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.7.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a9f3c777-be6a-11ed-b311-9aae6ad31be8

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, Gmina Czeremcha – ul. Miodowa, część ul. Długiej". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacje typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097081/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.6.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efc06c0e-ad1f-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha". Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia – PGR.

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00062869/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2023.ES

Szczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-321270dc-9d7f-11ed-b4ea-f64d350121d2