XLVI Sesja Rady Gminy Czeremcha

Informacja

W związku z wdrożeniem z dniem 29 grudnia 2023 r. nowych rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty (zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia11 grudnia 2023 r., M. P. poz. 1385) informujemy, że w dniu 28 grudzień (czwartek) wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą do godziny 11:30.

ANKIETA ANONIMOWA ,, PRZEMOC DOMOWA”

Niniejsza ankieta ma za zadanie wskazanie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, instytucji wsparcia, reakcji na przemoc i satysfakcji z podejmowanych działań tym zakresie. Ankieta dotyczy przemocy domowej występującej na terenie gminy Czeremcha. Wyniki badań będą wykorzystane do tworzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV7iLPOmvuz1yusJ0IPha8SG7g842StAMw-SsFBSTIbC0FoQ/viewform