Dożynki Wojewódzkie

[Plakat na zielonym tle, motyw kłosów, chleba oraz maki, ciemnozielone tło] Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego zaprasza na Dożynki Wojewódzkie, II Podlaski Festiwal KÓŁ Gospod0 Wiejskich i Produktu Lokalnego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie Kiedy?: 10 września 2023 r. 10:00 Liturgia w soborze katedralnym pw..św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku 11:00 Msza święta w Archikatedrze 14:30 Białostockiej -Przejazd delegacji z wieńcami dożynkowymi do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie 13:00 Uroczyste rozpoczęcie Dożynek Wojewódzkich 14:00 Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2023" 14:30 Część artystyczna: Obrzęd dożynkowy w wykonaniu LZPIT „Skowronki"- Warszawska Kapela z Targówka - Występy zespołów folklorystycznych: Malwianki ze Studzianek, Dąbrówka z Dąbrówek, Jarzębina, ...kolej na tapianki!, Hetmanki, Zabuzaki, Wrzosy Gwiazdy wieczoru 17:30 Focus 18:30 Masters 20:00 Lady Pank Ponadto - Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2023 w województwie podlaskim - Konkursy na najpiękniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich i najciekawsze stoisko producentów produktu lokalnego województwa podlaskiego - Jarmark produktów lokalnych - Atrakcje dla dzieci - Stoiska pokazowe rzemiosła i twórczości ludowej - Mleczna uczta! Spotkania informacyjno-promocyjne  Logotyp patronatu honorowego: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logotypy organizatorów: Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Starosta Powiatu Białostockiego, Burmistrz Wasilkowa Logotypy organizatorów wspierających: Europejskie Dni Dziedzictwa, Krajowy Ośodek Wsparcia Rolnictwa, Agrocentrum, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietpowie, Podlaska Izba Rolnicza

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Czeremcha także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego !

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

projekt_Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego.pdf

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5s5-cGHLpEm4a58ng_Sk4eAgVulzy6RJrcaiXRrtuoFUQjEzVjZUUVI3U1VLMzAxSUtFTEU4QU5NOS4u

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Gminy Czeremcha.

Jerzy Wasiluk

Wójt Gminy Czeremcha

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

W  lipcu 2023 roku skończyła się  VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób

Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

Tegoroczne wybory do Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej odbędą się 24 września 2023r.  Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 8.00 do 18.00

Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej do komisji okręgowej najpóźniej do 4 września 2023r. Godziny rejestracji kandydatów podane są w OBWIESZCZENIACH poszczególnych Komisji Okręgowych zamieszczonych na stronie www.pirol.pl w zakładce Komisja Okręgowa/Obwieszczenia Komisji oraz na stronach urzędów gmin.

 

Warsztaty plastyczne

mural 18190823