UWAGA RUSZA AKCJA BEZPŁATNEJ KASTRACJI ZWIERZĄT - 2023!

kastracja

Wnioski o dofinansowanie zabiegu i zlecenie wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa dostępne są w Urzędzie Gminy Czeremcha pok. nr 5 w godz. 7:30 - 15:30

Wizyta Biskupa w urzędzie gminy

W poniedziałek, 18 września 2023 roku, Urząd Gminy Czeremcha odwiedził Ksiądz Biskup dr Piotr Sawczuk. Ksiądz Biskup spotkał się z władzami Gminy, pracownikami Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wizytacji kanonicznej Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Czeremsze.

 DSC 1316  DSC 1319 DSC 1324 
 DSC 1337  DSC 1339  

TEATR W STODOLE

teatr st pol2teatr st pol1z

KRUS informuje…

Dyrektor Odziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz informuje
, że zgodnie z uchwałą nr 18 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 września 2023 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2023 r. wynosi 60,00 zł.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informuje, że we wrześniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2023 r. wynosi 143,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 172,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 343,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 515,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 686,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2023 r. upływa z dniem 31 października 2023r.
  2. pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Dżereła 2023

dżeeła 2023