Dni Kultury Chrześcijańskiej Podlasia Nadbużańskiego

dni kultury 728x1030

XVI Jarmark Żubra

Plakat zapraszający do udziału w Jarmarku Żubra 2023

Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż dnia 09.07.2023 r. Hajnowski Dom Kultury organizuje XVI Jarmark Żubra . Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty z Państwa Gminy
związane z kulturą regionu, a w szczególności twórców ludowych, rzemieślników, rękodzielników, producentów żywności ekologicznej, koła gospodyń wiejskich oraz instytucje i organizacje do uczestnictwa w Jarmarku Żubra . Wydarzenie ma na celu prezentację i promocję bogactwa kultury Regionu Puszczy Białowieskiej oraz lokalnych tradycji, naturalnych
produktów i wyrobów rękodzielniczych.
XVI Jarmark Żubra jest znakomitą okazją do prezentacji i promocji poszczególnych gmin, kół gospodyń, własnych lokalnych smaków ( m.in. sery, miody, wyroby piekarnicze i wędliniarskie, zioła, nalewki itp. ) oraz rękodzieła (m.in. hafty, koronki, wyroby ze słomy i wikliny, tkactwo, ceramika użytkowa, galanteria drewniana). W trakcie Jarmarku przewidziane są występy kapel ludowych, zespołów folklorystycznych na dwóch scenach: plenerowej oraz w amfiteatrze.
Uczestnicy zobowiązani są do organizacji stoiska wystawowego we własnym zakresie w miejscu wyznaczonym przez organizatora, zgodnie z obowiązującym regulaminem Jarmarku.
Pisemne zgłoszenia według wzoru dołączonego do niniejszego pisma należy składać do 30 czerwca 2023 r. na adres: Hajnowski Dom Kultury, ul. Tamary Sołoniewicz 4, 17 200
Hajnówka lub e mail: promocja@hdk.haj nowka.pl
Do kontaktu w powyższej sprawie pozostaje Anna Kot tel. 85 682 32 03.

Liczymy na Państwa obecność.

Dyrektor Hajnowskiego Domu Kultury
Barbara Sadowska

Kurs

kurs chemizacyjny

Życzenia

wielkanoc czeremcha