Spotkanie GOK

tour konstytucja

Odwiedź mammobus i bezpłatnie zbadaj swoje piersi!

Już wkrótce do mieszkanek powiatów białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego przyjedzie mammobus. NFZ gwarantuje bezpłatne badanie mammograficzne dla pań od 45 do 74 roku życia. Warto się badać, ponieważ rocznie raka piersi diagnozuje się u 20 tysięcy kobiet.

  • 18.06.2024, Czeremcha, na Targowisku Gminnym, ul. 1 Maja 

fot. Karol Stańczak mat. prasowe Geneva Trust 2

 

BEZPŁATNA POMOC DORADCY ROLNICZEGO PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż w dniu 13.06.2024 r.
w godzinach 8.30 – 11.30 w pokoju nr 17 budynku Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14  odbędzie się dyżur pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Hajnówce Pani Krystyny Fiłonowicz.

Kolonie dla dzieci KRUS z dofinansowaniem

Szanowni Państwo, Związek Młodzieży Wiejskiej przesyła ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem
ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta). Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji potencjalnie zainteresowanym rodzicom. Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 502 643 141 lub e-mail: zkzmw@zmw.pl 

Odpłatność uczestników:
- dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł
 - pozostałe dzieci – 1950,00 zł 

Turnus I: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy “Janówka”, ul. Nowosolska 2c, 67-410 Sława w terminie 22-30.06.2024 

Turnus II: Dom Wypoczynkowy "Małgorzata" ul. Rybkówka 9, 34-500 Zakopane termin 12-20.07.2024 

Turnus II: Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy FAMA-STA (pawilon C) ul. Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno w terminie 02-10.08.2024

Program wypoczynku:
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
- zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
- zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
- pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie. Pozdrawiamy
 

Związek Młodzieży Wiejskiej

KOMUNIKAT w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Komunikat

w sprawie korekty materiałów

dotyczących propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna opublikowanych na stronach nadleśnictw  w dniu 03.06.2024r.

Informujemy, że w związku z zaistniałą koniecznością weryfikacji opublikowanych zestawień i map, wynikającą ze zgłoszonych błędów, dokumenty te po analizie i naniesieniu stosownych korekt, zostaną ponownie opublikowane.

Przewidywany termin publikacji skorygowanych dokumentów to 07.06.2024r.

Adres zgłaszania uwag i wniosków pozostaje bez zmian konsultacje@bialystok.lasy.gov.pl

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

szczegóły na https://bielsk.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/zK7r/content/komunikat-konsultacje-spoleczne