Featured

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO

Informuję, iż w dniu 06 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Czeremcha wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przymrozkami wiosennymi.

Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód należy złożyć do Urzędu Gminy Czeremcha w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 85 685 03 94.

Featured

Rekompensaty/odszkodowania w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r.

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

12 czerwca 2024 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2024 r. poz. 861) oraz ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa  lubelskiego  w 2021 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.425 )

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące złożenia wniosku o rekompensatę znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: https://puw.bip.gov.pl/wg-uslugi/

Featured

BEZPŁATNA POMOC DORADCY ROLNICZEGO PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW OBSZAROWYCH

Urząd Gminy Czeremcha informuje, iż w dniu 27.06.2024 r.
w godzinach 8.30 – 11.30 w pokoju nr 17 budynku Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14  odbędzie się dyżur pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Hajnówce Pani Krystyny Fiłonowicz.