Informacja dotycząca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

logo konkurs plastyczny 1

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w roku bieżącym organizowany jest XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Informacja

fundusz ochrony rolnictwa

Inwentaryzacja budynków

 ceeb1  ceeb2

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.  

wfosigwb