OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont Gminnej świetlicy wiejskiej w Wólce Terechowskiej, Gmina Czeremcha"; Znak: GGiOŚ.IL.341-6/10.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Stawiszczach, Gmina Czeremcha”; Znak: GGiOŚ.IL.341-1/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze”; Numer ogłoszenia: 62731 - 2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Remont istniejącej drogi dojazdowej, chodników i utwardzenie terenu w obrębie Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 w Czeremsze”; Numer ogłoszenia: 51968 - 2010