OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pn. ,,Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy Czeremcha”; Numer ogłoszenia: 18256 - 2010; Znak : GGiOŚŒ.IL.341-4/10;