INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2011.IL pt. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi pt. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha", Znak: GGiOŚ.271.4.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła" w Czeremsze, Gmina Czeremcha" (znak GGiOŚ.271.3.2011.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Załącznik Nr 1

 

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła" w Czeremsze, Gmina Czeremcha" (znak GGiOŚ.271.3.2011.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Załącznik Nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w Czeremsze, Gmina Czeremcha”. Znak: GGiOŚ.271.3.2011.IL

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik mapy