Odpowiedź na zapytanie

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Krótka odcinek Sportowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha" znak GGiOŚ.271.2.2011.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

Załącznik nr 1

Odpowiedź na zapytanie

Zawiadamiam, iż w postępowaniu przetargowym pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Krótka odcinek Sportowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha" (znak GGiOŚ.271.2.2011.IL) do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ.

W załączeniu przekazuję ich treść wraz z odpowiedziami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Gruntowa, Polna, Gołębia, Podleśna, Krótka odcinek Sportowej w Czeremsze, Gmina Czeremcha"  Znak : GGiOŚ.271.2.2011.IL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Organizacja wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce"" Znak: GGiOŚ.271.1.2011.IL

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)