Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr GGiOŚ.7234.14. 2011.TR (dotyczy wykonania ewidencji dróg gminnych oraz wykonania przeglądów rocznych dróg gminnych na terenie Gminy Czeremcha).

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3