XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych (Kalisz, 8-13 lipca 2019)

IMG 9408W dniach 8-13 lipca 2019 odbywały się w Kaliszu, w Ośrodku Caritas diecezji kaliskiej, XVIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Startowało w nich 17 zawodników: 15 księży (w tym jeden z Litwy), 1 diakon i 1 kleryk. Rozegrano 9 rund królewskiej gry.

Szachowym mistrzem Polski duchowieństwa został dk. Fabian Domagalski z diecezji kaliskiej (8,5 pkt.). Jemu też przypadła w udziale nagroda za najpiękniejszą partię. Drugie miejsce zajął ks. Konrad Dyrda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji przemyskiej (7,0 pkt), a trzecie − ks. Sławomir Pawłowski, pallotyn z KUL (5,5 pkt.). Nagrodę fair play otrzymał ks. Stanisław Dębowski (Kałków-Godów, diecezja radomska), pomysłodawca mistrzostw, za ofiarowanie uczestnikom swojego zbioru książek szachowych. W klasyfikacji drużynowej (łącznie z wynikami zawodów w szachach szybkich i błyskawicznych, rozegranymi 4-5 marca 2019 w Konstancinie-Jeziornej) 1 miejsce zajęła archidiecezja gdańska, 2 miejsce diecezja sandomierska, a 3 miejsce Księża Misjonarze (CM).

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Obecnie dyrektorem mistrzostw jest ks. Krzysztof Domaraczeńko (Czeremcha, diecezja drohiczyńska). Najbliższe mistrzostwa w szachach szybkich i błyskawicznych odbędą się w Konstancinie-Jeziornej, w pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej 17-18 lutego 2020, a w szachach klasycznych 6-10 lipca 2020 w sanktuarium maryjnym w Kałkowie. Zapisy oraz inne informacje na oficjalnej stronie mistrzostw: http://www.smpd.pl/ .

  1. Sławomir Pawłowski SAC

Tereny inwestycyjne

Lista terenów inwestycyjnych Gminy Czeremcha:

1) Czeremcha-Wieś, działki nr 451/12 i nr 451/13
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=91

2) Czeremcha-Wieś, działka nr 759/7
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=90

3) Czeremcha, działka nr 1124
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=102

4) Stawiszcze, działka nr 2
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=101

5) Czeremcha, działki nr 1258 i nr 1259
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=89

6) Stawiszcze, działka nr 209/1
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=92

7) Połowce, działki nr 429 i nr 430
http://mapa.investinpodlaskie.pl/mapa/?lang=pl&l=inwestycje&i=95

Koncert jazzowy

koncertjjez2019

 
 
 
 

Klauzula informacyjna - przetargi

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

1) Administratorem danych jest Gmina Czeremcha, z siedzibą przy ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha (nr tel.: 856850400), adres e-mail: gmina@czeremcha.pl);

2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał na Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można sie kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iodug@czeremcha.pl

3) Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.


Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

4)   Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5)   Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.

6)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

  •      Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ
  •      Modyfikacje SIWZ
  •      Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń

79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Wójt Gminy Czeremcha informuje, że w sobotę, 1 września 2018 roku o godzinie 9:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe, aby upamiętnić 79 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Koncert jazzowy

Marcin & Bartłomiej Oleś Duo
9 czerwca godz. 19.00 GOK Czeremcha
 bilety: przedsprzedaż 20 zł, w dniu koncertu 25 zł