Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.5.2023.ESP z dnia 11-08-2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czeremcha - ul. 1-go Maja, Wrzosowa, Obwodowa, gmina Czeremcha”.