Obwieszczenie o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2023.ESP z dnia 21-07-2023 r. o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy w związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha.