Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.4.2023.ESP z dnia 28-07-2023 r. o zawiadomieniu stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, gmina Czeremcha (drogi gminne: Nr 109227B – ul. Długa (2 odcinki), Nr 109228B – ul. Wiśniowa (3 odcinki), Nr 109244B – ul. Nowa, Nr 109248B – ul. Przydworcowa, nr 109242B – ul. Łąkowa, Nr 109212B – ul. Wiejska)”