Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha

Parafia Prawosławna pw. Matki Boskiej Miłującej w Czeremsze zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 255 100,00 zł.
Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 img 20240221 104606834 img 20240221 104640230 hdr   img 20240221 104804614 hdr img 20240221 104920450 

img 20240221 104622987

 

 polski lad 2  Bank Gospodarstwa Krajowego         
 

 

 

 

Inwentaryzacja budynków

 

 ceeb1  ceeb2

 

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Czeremcha informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czeremcha” jest dofinansowane w 2023/2024 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Programu Priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.  

wfosigwb

Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych dla OSP Czeremcha

Zadanie polegające na doposażeniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze zostało zrealizowane z darowizny Fundacji KGHM Polska Miedź z siedzibą w Lublinie na podstawie umowy Nr 340/F/2023 w ramach konkursu pn.”Fundacja KGHM Polska Miedź dla OSP” na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeremsze” na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych.

W ramach projektu zakupiono następujący sprzęt:

  1. ubranie Nomex 3 cz. – 2 kpl.
  2. buty strażackie skórzane – 2 kpl.

Całkowity koszt zadania: 10 000,00 zł.

Opłacono z darowizny Fundacji: 10 000,00 zł.

Dziękujemy na wsparcie finansowe.

 nomex  fundacja kghm polskamiedz rgb