Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.3.2023.ESP z dnia 05-06-2023 r.  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Czeremcha-Wieś, Gmina Czeremcha.