Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha

Parafia Prawosławna p.w. św. Męczennicy Barbary w Kuzawie zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja ogrodzenia cmentarza parafialnego w miejscowości Kuzawa, Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 255 700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 image001  image002  image003
 image004  image005  image006

 

     

Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha Gmina Czeremcha

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Czeremsze zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. ,,Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Centrum Ogrodzeń A-Z Jolanta Pietrzykowska z siedzibą w Łubinie Kościelnym.

Całkowita wartość projektu: 259 200,00 zł.

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł.

 

 image001  image002 image003  image005 
 image004  image006    

 

 

     

 

Remont chodnika na ul. Szkolnej w Czeremsze Gmina Czeremcha

Gmina Czeremcha zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont chodnika na ul. Szkolnej w Czeremsze Gmina Czeremcha”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Drogowe Kalinowscy Spółka z organiczną odpowiedzialnością z siedzibą w Hajnówce.

Całkowita wartość zadania została określona w wysokości 1 014 465,39 zł, w tym wartość kosztów kwalifikowanych zadania objętych dofinansowaniem w kwocie: 1 008 800,97 zł.

Kwota dofinansowania: 807 040,77 zł.

 DSC 0305  DSC 0306  DSC 0341  Tablica rem ch szk