Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czeremcha realizowanego na podstawie projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha". Znak sprawy GGiOŚ.271.3.2018.IL