Odpowiedź na zapytanie

WYJAŚNIENIA  I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Czeremcha realizowanego na podstawie projektu pn. "Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha" nr WND-RPPD.05.01.00-20-0257/17