Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegającego na montażu 68 zestawów paneli fotowoltaicznych na budynkach zabudowy jednorodzinnej na terenie Gminy Czeremcha. Znak sprawy GGiOŚ.7011.24.2018