INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Czeremcha realizowanego na podstawie projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Czeremcha” nr WND-RPPD.05.01.00-20-0257/17