OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej zlewni mleka ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zubaczach , Gmina Czeremcha". Numer ogłoszenia: 546015-N-2018, Numer referencyjny:GGiOŚ.271.1.2018.IL