W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czeremcha od dnia 1 stycznia 2020 roku

Urząd Gminy informuje, że

opłata powinna być wnoszona na dotychczasowe indywidualne konta bankowe PKO BP S.A. (nr konta dostępny w Urzędzie Gminy Czeremcha, pokój nr 5).

         Obowiązujące terminy dokonywania wpłat pozostają bez zmian:

 • za styczeń, luty, marzec – do 15 marca
 • za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca
 • za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września
 • za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia

Informacje dotyczace zagospodarowania odpadów z folii pochodzenia rolniczego.

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Czeremcha Nr X/53/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5337)

Urząd Gminy informuje, że:

z dniem 1 stycznia 2020 roku

obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MIESIĘCZNE kwoty nowych stawek wynoszą:

I.   za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 1.  od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 35 zł
 2.  od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 45 zł
 3.  od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 55 zł

II.  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny i na których są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:

 1. od gospodarstwa domowego 1- i 2-osobowego – 25 zł
 2. od gospodarstwa domowego 3- i 4-osobowego – 35 zł
 3. od gospodarstwa domowego 5-osobowego i więcej – 45 zł

W związku z powyższym na podstawie art. 6m. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST ZOBOWIĄZANY

do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Powyższą deklarację należy złożyć do tut. Urzędu

pokój nr 5 w godzinach 7:30 – 15:30.

Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Kuzawa - 13.12.2019r.

czynny w godzinach: 8:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku

adres: ul. Duboisa 12 – brama wjazdowa na plac od ul. Szkolnej

telefon kontaktowy: 85 685 00 63

 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE FRAKCJE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH:

 • papier i tektura
 • metale
 • tworzywa sztuczne
 • szkło (białe i kolorowe)
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • bioodpady
 • komunalne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (np. pozostałości farb, lakierów, rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic)
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki, komputery, monitory, kalkulatory, telefony, zabawki z elektroniką, kable, wiertarki, piły elektryczne, kosiarki, płyty CD, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci)
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (np. materace, wyroby tapicerskie)
 • zużyte opony samochodowe, rowerowe, motorowerowe, z wyłączeniem pochodzących z działalności rolniczej lub gospodarczej
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (np. drobny gruz)
 • odpady tekstyliów i odzieży

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 9 stycznia 2020 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.


Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń - data wpływu wniosku do tut. Urzędu

 

ŻÓŁTY POJEMNIK LUB WOREK – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

  

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:

 • butelki po napojach (bez nakrętek i zgniecione)
 • plastikowe nakrętki
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • puszki po napojach i konserwach
 • folię aluminiową
 • złom żelazny i metale kolorowe
 • metalowe kapsle, zakrętki do słoików
 • styropian opakowaniowy
 • metale kolorowe
 • zabawki (z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców
 • koperty z folią bąbelkową
 
 •  butelek i pojemników z zawartością
 • pojemników, w których przechowywano tłuste produkty
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach, aerozolach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

NIEBIESKI POJEMNIK LUB WOREK – PAPIER I TEKTURA

 

Należy wrzucać (suche i niezabrudzone):

 

Nie należy wrzucać:

 • gazety i czasopisma 
 • zeszyty i książki 
 • tekturę, torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe 
 • ścinki drukarskie 
 • papier biurowy i kserograficzny
 • kartony po jajach
 
 • odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych)
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

ZIELONY POJEMNIK LUB WOREK – SZKŁO

 

Należy wrzucać:

 

Nie należy wrzucać:


 • Szkło opakowaniowe białe i kolorowe
 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Szklane opakowania po kosmetykach
 
 • Szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Szkła kryształowego, reflektorów
 • Nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzykawek
 • Monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i zbrojonych
 • Szyb samochodowych, luster i witraży
 • Fajansu i porcelany, kryształów
 • Szkła okularowego

BRĄZOWY POJEMNIK LUB WOREK – ODPADY BIODEGRADOWALNE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • drobne gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztki jedzenia
 • zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)
 
 • kości zwierząt
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych

SZARY POJEMNIK LUB WOREK – POPIÓŁ I ŻUŻEL

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • popiół i żużel z palenisk domowych
 
 • zmiotek z ulic
 • piachu
 • ziemi i kamieni

ODPADY ZMIESZANE

 

Należy wrzucać:

Nie należy wrzucać:

 • gąbki, szmatki
 • kurz z odkurzacza
 • maszynki do golenia
 • mięso, ryby, resztki pożywienia nienadające się do spożycia
 • niedopałki papierosów
 • odchody zwierząt
 • olej do smażenia
 • paragony ze sklepu, bankomatu
 • pergamin
 • plastikowe opakowania po tłuszczu
 • porcelana, fajans
 • odpady higieniczne, zużyte ręczniki papierowe itp.
 • produkty skórzane, futrzane
 • torebki po herbacie
 • włosy, sierść, pióra
 • zatłuszczony papier
 • zapalniczka (puste)
 • zbite naczynia, szklanki, kieliszki
 • ubrania, tekstylia, obuwie
 • trociny z kuwet dla zwierząt
 
 • odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych czy rozbiórkowych
 • zużytych opon
 • baterii i akumulatorów
 • lekarstw
 • odpadów medycznych
 • świetlówek
 • opakowań po środkach ochrony roślin
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 24.09.2019r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 21.06.2019r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CZEREMCHA NA OKRES od 01.07.2019 do 31.12.2019

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2018 ROK

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 05.04.2019r.

odsniezanie

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 02.10.2018r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 14.06.2018r.

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100%  ww. kosztów.
Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do  nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 18 kwietnia 2018 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.
Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14,17-240 Czeremcha pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 14.03.2018r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 03.11.2017r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 28.07.2017r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 02.06.2017r.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2016 ROK

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 04.04.2017r.

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 08.12.2016

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 12.09.2016r.

URZĄD GMINY CZEREMCHA INFORMUJE O NOWYCH STAWKACH ZA DOSTARCZANĄ WODĘ I ODPROWADZONE ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.10.2016r-30.09.2017r., NAPODSTAWIE UCHWAŁY NR XIV/92/16 RADY GMINY CZEREMCHA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

I. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczaną wodę

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od odbiorców wody zł/m3 2,50 2,70
2. Stawka opłaty abonamentowej zł/przyłącze zł/wodomierz/m-c 2,78 3,00

II. Wysokość cen za odprowadzenie ścieków

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1. Odpłatność od dostawców ścieków zł/m3 5,10 5,51

URZĄD GMINY CZEREMCHA

Urząd Gminy Czeremcha informuje, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeremcha, przyjętym Uchwałą Nr X/61/15 Rady Gminy Czeremcha z dnia 1 grudnia 2015 r. osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek:
1. trzymania zwierząt domowych na terenie swojej nieruchomości,
2. prowadzenia psa na smyczy lub w kagańcu na terenach ogólnie dostępnych, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu,
3. natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach uznanych za ogólnie dostępne,
Ponadto zabronione jest szczucie psów lub doprowadzanie ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czeremcha w 2016 roku przyjętym Uchwałą Nr XII/81/16 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 marca 2016 r. odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Czeremcha ma charakter stały i odbywa się w zależności od zaistniałych potrzeb w ciągu całego roku. Podmiotem realizującym zadanie obejmujące odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Czeremcha, ich transport i utrzymanie w schronisku dla bezdomnych zwierząt jest:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Dworakowska Grażyna Jadwiga, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZEREMCHA ZA 2015 ROK

Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa - 04.11.2015r.

GGiOŚ.7011.45.2015

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Z TERENU GMINY CZEREMCHA

 

 

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie usługi załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Poziom dofinansowania wynosi do 100% ww. kosztów.

Mając na uwadze powyższe, wszystkie osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Czeremcha, planujące usunięcie ww. wyrobów, mogą do dnia 18 grudnia 2015 roku składać wnioski o dofinansowanie do Urzędu Gminy Czeremcha.

Wzór wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha pokój nr 5, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czeremcha www.czeremcha.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

 

                                                                                   Wójt Gminy Czeremcha

                                                                                   inż. Michał Wróblewski

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

WNIOSEK o transport oraz zdeponowanie na składowisku odpadów zawierających azbest

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238             z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265)

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czeremcha na lata 2015-2030 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • Pisemnej na adres: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
 • Ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, w godzinach pracy urzędu,
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug_czeremcha@zetobi.com.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238 z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 23 listopada 2015 roku.

       Wójt Gminy

     inż. Michał Wróblewski

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238             z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265)

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektem

 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czeremcha na lata 2015-2020

 

oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu wyżej wymienionego dokumentu

Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:

 • Pisemnej na adres: Urząd Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha,
 • Ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Czeremcha, ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, w godzinach pracy urzędu,
 • Za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug_czeremcha@zetobi.com.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2013 poz. 1235, 1238 z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015 poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265) ustala się 21 dniowy termin składania uwag i wniosków tj. do dnia 23 listopada 2015 roku.

       Wójt Gminy

     inż. Michał Wróblewski

Urząd Gminy Czeremcha

informuje mieszkańców Gminy

że, zgodnie z art.5 ust.1 pkt. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz art. 5 ust. 1pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.

 

w związku z powyższym

zostaną przeprowadzone kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych.

(Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości)