Obwieszczenie przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 16-01-2023 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 23-01-2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 09-12-2022 r. o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 12.12.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 03-11-2022 r. o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie SKO w Białymstoku

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak 408.124/F-22/XV/2022 z dnia 11.10.2022 r. w sprawie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, dot. postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o odwołaniu od decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 26-09-2022 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie i przekazaniu sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 31-08-2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 08-08-2022 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 22-06-2022 r. ws. otrzymania postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie znak LU.RZŚ.4360.29.2022.MB z dnia 15 czerwca 2022 r., w którym organ uzgodnił realizację ww. przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji.

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 31.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 09-06-2022 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 20-05-2022 r. ws. zawiadomienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dot. terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie

Obwieszczenie - ustalenie terminu do 15.06.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 21-04-2022 o ustaleniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

Obwieszczenie Wójta Gminy Czeremcha znak GGiOŚ.6220.1.2021.ES z dnia 11-04-2022 w sprawie ponownego wystąpienia do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha, powiat hajnowski, województwo podlaskie.