OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU numer: 602933-N-2017  - roboty budowlane na przebudowę części budynku gimnazjum tj. parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na publiczny ośrodek zdrowia w Czeremsze, Gmina Czeremcha.