Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ wraz z naczepą MADRO

Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ wraz z naczepą MADRO

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Dokumentacja fotograficzna