Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowę i rozbudowę kotłowni węglowej w podpiwniczeniu budynku szkolnego wraz z wymianą źródła ciepła na kocioł na zrębki na potrzeby realizacji zadania: „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze wraz z przebudową sali gimnastycznej" na nieruchomości oznaczonej nr geod. 457 położonej w obrębie wsi Czeremcha przy ul. Szkolnej 2".Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00329519/01
Znak sprawy: GGiOŚ.271.4.2024.ESPSzczegóły i dokumentacja prowadzonego postępowania dostępne są pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e0c9000-142f-11ef-a7f7-6221b72ad4fc