Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2023 w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac budowlanych pn. „Zagospodarowanie terenu i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu parafialnym w miejscowości Czeremcha, Gmina Czeremcha”,